Project

Grenzeloos

Als verschillende Toneelhuismakers op hetzelfde moment, los van elkaar, gedreven zijn om werk te creëren over dezelfde thematiek, dan dringt gerichte actie zich op. Vluchtelingen, migratie, integratie en de daarmee samenhangende stedelijke superdiversiteit zijn niet alleen de kernwoorden van het huidige maatschappelijke debat, ze appelleren Toneelhuismakers als burger én als kunstenaar en plots komen alle vragen die hiermee verband houden tot leven in het hart van het artistieke werk zelf: hoe willen we met elkaar omgaan? Welke waarden willen of moeten we delen? Hoeveel verschil kunnen en willen we aangaan? 

Het gesprek over al deze vragen willen we met u, ons publiek, bewust opzoeken in Grenzeloos, een samenhangend programma van voorstellingen die deze vragen op elk hun manier adresseren en activiteiten die deze kwesties met een frisse blik beantwoorden. Toneelhuis werkt hiervoor intensief samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Guy Cassiers regisseert Grensgeval naar Die Schutzbefohlenen van de Oostenrijkse schrijfster Elfriede Jelinek. Zij heeft haar oor te luisteren gelegd bij de verwarring die in Europa heerst over de komst van de vluchtelingen. 

In Zielzoekers van Mokhallad Rasem komen de vluchtelingen zelf aan het woord. Rasem verbleef zes weken lang in het asielzoekerscentrum te Menen. Uit filmopnames die hij in het centrum maakte, destilleert hij het materiaal voor zijn installatie en performance.

Tijdens de voorstellingsreeks van Grensgeval worden inleidingen en nagesprekken met volgende opiniemakers georganiseerd: Herman Van Goethem (rector Universiteit Antwerpen), Fikry El Azzouzi (auteur), Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin), Judith Van Istendael (striptekenares en illustratrice), Bleri Lleshi (auteur, filosoof, activist, documentairemaker).

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen wordt een inzamelactie op touw gezet tijdens de speelreeks van Grensgeval in de Bourla.

Intussen bouwt Toneelhuis samen met de afdeling journalistiek van de AP Hogeschool Antwerpen aan het project CTZNS.eu, een digitaal platform dat het burgerinitiatief viert. Dit platform wordt half april gelanceerd. U vindt er verhalen van mensen die in kleine en grotere activiteiten op zoek gaan naar verbinding. Burgers met en zonder de juiste papieren die met elkaar vooruit willen en weigeren om op de plaats stil te blijven staan.

Op zondag 23 april 2017 doet Toneelhuis mee aan de zeventiende editie van de Erfgoeddag met als jaarthema Zorg. In samenwerking met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en LBC onderwijs biedt Toneelhuis rondleidingen in de Bourla aan door mensen die een NT2 (Nederlands tweede taal) opleiding volgen.

Op vrijdag 16 juni 2017 organiseert Toneelhuis samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen Kunst op de vlucht 3.0, in aanloop naar de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Deze avond is een vervolg op de twee avonden die Toneelhuis in het najaar van 2015 opzette. Het programma wordt later bekend gemaakt.

In het najaar van 2017 maakt Guy Cassiers de voorstelling Het kleine meisje van meneer Linh naar de gelijknamige roman van de Franse schrijver Philippe Claudel, een ontroerend verhaal over oorlog, migratie, trauma’s en vriendschap. 

Grenzeloos is een Europees project van Toneelhuis in samenwerking met Stadsschouwburg Amsterdam (NL), Le Phenix, Valenciennes (FR) en Temporada Alta, Girona (ES). De thematiek van Grenzeloos is een intrinsiek Europees gegeven en de Europese samenwerking tilt het project op een hoger niveau: Grensgeval zal in verscheidene landen getoond worden met internationale studenten dans in opleiding aan een Belgische of Franse dansschool. Van Het kleine meisje van meneer Linh worden er verschillende taalversies (NL, FR, EN, DU, SP) met lokale acteurs ontwikkeld. Valenciennes, Amsterdam en Girona gaan aan de slag met studenten journalistiek om hun lokale burgerinitiatieven aan het Europees digitaal platform CTZNS.eu toe te voegen. Lokale initiatieven ten voordele van vluchtelingen worden ook in Nederland, Frankrijk en Spanje door de partners op touw gezet.

Alle voorstellingen

Grensgeval Theater Archief

Grensgeval

Guy Cassiers / Toneelhuis / Maud Le Pladec / Bachelor dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen AP Hogeschool / CNSMD Lyon

Zielzoekers: Open deur Evenement Archief

Zielzoekers: Open deur

Theater Malpertuis / Toneelhuis / Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers Menen / cc De Steiger Menen / Mokhallad Rasem

Meer over ‘Grenzeloos’

TONEELG(E)RUIS EDITIE #11 Lees • 1 maart 2018

TONEELG(E)RUIS EDITIE #11

De vorige twee edities van Toneelg(e)ruis waren themanummers, respectievelijk over onze werking rond participatie en openbaarheid (editie #9) en over P.U.L.S., ons nieuwe project met jonge makers (editie #10). In Toneelg(e)ruis, editie #11 komt de breedte van de Toneelhuiswerking opnieuw op de voorgrond.

Straffe gidsen in de Bourla Lees • 14 september 2017

Straffe gidsen in de Bourla

Anderstaligen gidsen geven het publiek een unieke kijk achter de schermen van de Bourla

Vluchtelingen ontmenselijken is onszelf ontmenselijken Kijk • 15 mei 2017

Vluchtelingen ontmenselijken is onszelf ontmenselijken

Op vraag van Toneelhuis kropen vijf opiniemakers in hun pen over de nieuwe voorstelling Grensgeval van Guy Cassiers. We bundelden de columns van Herman Van Goethem (Rector Universiteit Antwerpen), Fikry El Azzouzi (auteur), Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin), Judith Van Istendael (stripauteur), Bleri Lleshi (auteur, filosoof, activist, documentairemaker).

Lees hier de column van Bleri Lleshi.

De nachtmerrie van de eeuwige vlucht Kijk • 15 mei 2017

De nachtmerrie van de eeuwige vlucht

Op vraag van Toneelhuis kropen vijf opiniemakers in hun pen over de nieuwe voorstelling Grensgeval van Guy Cassiers. We bundelden de columns van Herman Van Goethem (Rector Universiteit Antwerpen), Fikry El Azzouzi (auteur), Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin), Judith Vanistendael (stripauteur), Bleri Lleshi (auteur, filosoof, activist, documentairemaker).

Lees hier de column van Judith Vanistendael.

De hel dat zijn de anderen Kijk • 15 mei 2017

De hel dat zijn de anderen

Op vraag van Toneelhuis kropen vijf opiniemakers in hun pen over de nieuwe voorstelling Grensgeval van Guy Cassiers. We bundelden de columns van Herman Van Goethem (Rector Universiteit Antwerpen), Fikry El Azzouzi (auteur), Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin), Judith Van Istendael (stripauteur), Bleri Lleshi (auteur, filosoof, activist, documentairemaker).

Lees hier de column van Christophe Busch.

Vluchtelingen vroeger en nu Lees • 15 mei 2017

Vluchtelingen vroeger en nu

Op vraag van Toneelhuis kropen vijf opiniemakers in hun pen over de nieuwe voorstelling Grensgeval van Guy Cassiers. We bundelden de columns van Herman Van Goethem (Rector Universiteit Antwerpen), Fikry El Azzouzi (auteur), Christophe Busch (directeur Kazerne Dossin), Judith Vanistendael (stripauteur), Bleri Lleshi (auteur, filosoof, activist, documentairemaker).

Lees hier de column van Herman Van Goethem.

Interview met Mokhallad Rasem Lees • 14 april 2017

Interview met Mokhallad Rasem

Theater Malpertuis interviewde Toneelhuismaker Mokhallad Rasem naar aanleiding van zijn nieuwe voorstelling Zielzoekers.

CTZNS viert het burgerinitiatief Kijk • 7 maart 2017

CTZNS viert het burgerinitiatief

Van 20 tot 24 februari 2017 zette Toneelhuis een kick-off werkweek op met journalisten-in-spe die zal leiden tot de lancering een nieuw digitaal platform: CTZNS.eu.