nl fr en

Privacy Policy

Toneelhuis hecht belang aan uw privacy. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Met onderstaande tekst willen wij u informeren over hoe Toneelhuis de persoonsgegevens die u aan ons bezorgt, verwerkt. Telkens wanneer u persoonsgegevens verstrekt, zal Toneelhuis ze behandelen in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Toneelhuis werkt samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen alsook om de locaties waar onze evenementen worden gehouden tot de artiesten die wij promoten.

Toneelhuis is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Toneelhuis over u verzamelt en ontvangt wanneer u onze diensten gebruikt.  

1. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen. Rechtstreeks via u, o.a.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen

2. Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken, kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, woonplaats en voorkeurtaal.

We verzamelen ook:

3. Waarvoor en hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?

De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt

4. Welke keuzes kan u maken over hoe wij uw gegevens gebruiken?

Wanneer u tickets koopt, vragen wij uw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.
Wil u de toestemming die je hebt gegeven intrekken, dan kan je met ons contact opnemen.

5. Met welke derden kunnen wij uw gegevens delen?

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden teneinde te voldoen aan wetgeving of om onszelf, onze eventpartners of derden te beschermen, bijvoorbeeld op verzoek van een overheidsinstelling.

6. Wat bij vragen en/of klachten? Wat indien u uw gegevens wenst te wijzigen of updaten?

Wij zijn geen commerciële instelling die u onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Hebt u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy of wil u graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over u bijhouden? Wenst u de gegevens die u ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou u graag een toestemming intrekken?

Neem dan gerust contact op met:
Toneelhuis
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
info@toneelhuis.be

7. Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?

Toneelhuis zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving.