Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden ticketverkoop


De koper erkent voor het afronden van de ticketaankoop kennis te hebben genomen van de volgende algemene voorwaarden en ze te aanvaarden: