Theater

EVEN I MUST UNDERSTAND IT

Toneelhuis, Benjamin Verdonck

Onder de titel EVEN I MUST UNDERSTAND IT spint Benjamin Verdonck sinds begin 2015 een web van projecten die nu eens de vorm van een voorstelling aannemen, dan weer een lezing, een tentoonstelling of een installatie in de openbare ruimte. De ene vorm lokt de volgende uit. 

Staan inmiddels op het repertoire: drie mobiele tafeltonelen — one more thing, Gille leert lezen en SONG. In de openbare ruimte van Rotterdam wordt er gewerkt aan het onder water zetten van een parkeergarage, en in Den Bosch aan een boot in een boom. In ’t Speelscholeke in Deurne werkt Benjamin Verdonck intussen verder aan een verhaal over het potlood van Milton Friedman. 

En dan zijn er nog een tentoonstelling van verzamelingen en een aantal winkeltjes in de krochten van de Bourla…

productie

  • Toneelhuis
  • Benjamin Verdonck

Alle Activiteiten