Theater

Handvest

Toneelhuis, Benjamin Verdonck

Handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid.

aan alle werknemers binnen alle podiumkunstenorganisaties

die steun ontvangen onder het kunstendecreeten bij uitbreiding aan iedereen die deze oproep gehoor wenst te geven

ik vraag u mij te helpen bij het maken van een kunstwerk

het kunstwerk bestaat erin

gedurende een vooropgestelde periode met zorg en naar best vermogen

de hiernavolgende artikelen

te betrachten

deze artikelen hebben betrekking op het doen en laten van de geëngageerde in zijn hoedanigheid als werknemer binnen een podiumkunstenorganisatie en zijn op geen enkele manier bindend voor het doen en laten van de geëngageerde buiten dit verband

het kunstwerk vangt aan

op 1 september 2012

bij de start van het nieuwe theaterseizoen en loopt af op 7 februari 2013

160 dagen en een half later

halverwege datzelfde theaterseizoen

na afloop van het kunstwerk vervalt elke verbintenis aangegaan tijdens de creatie ervan

bij de aanvang van het kunstwerk

worden alle ecoteams van de deelnemende podiumkunstenorganisaties ontbonden

gevraagd wordt vervolgens

te mediteren over de oorzaak

van de ecologische crisis

aan de hand van een brief

die de verenigde naties schreef

aan kunstenaars gilbert en george

naar aanleiding van hun tentoonstelling the naked shit pictures

met de mededeling dat

westerse uitwerpselen

nog genoeg zouten en mineralen bevatten

om een kind uit de derde wereld

vier dagen langer mee

in leven te houden

bij de aanvang van het kunstwerk wordt de donderdag veggiedag afgeschaft

die dag wordt er naar keuze biefstuk friet geserveerd

of

tongfilet met pommes dauphine gevraagd wordt vervolgens

de overige dagen

vlees noch vis in de kantine

aan te bieden

een werknemer die buitenshuis

een maaltijd nuttigt in dienstverband zal zich behalve op donderdag ook van vlees of vis onthouden

bij de aanvang van het kunstwerk wordt alle noodzakelijk geachte papieren promotie van producties waarvan de première voorzien is binnen vooropgestelde periode gedrukt in zwart-wit op ongebleekt gerecycleerd papier 

het hiermee gewonnen overschot op het communicatiebudget wordt gestort op een gezamenlijke rekening

en bij het beëindigen van vooropgestelde periode aangewend voor het huren van één of meerdere billboards

waar tegen witte achtergrond

in zwarte letters

ondersteboven te lezen zal staan we agreed on everything

bij de aanvang van het kunstwerk wordt de deelnemer gevraagd zich met het openbaar vervoer en/of de fiets

van en naar het werk te bewegen geëngageerden die later werken

dan er openbaar vervoer voorzien is krijgen overnachting aangeboden

tot drie maal toe kan de geëngageerde familiale omstandigheden inroepen

om met een taxidienst alsnog naar de woonplaats terug te keren

bij de aanvang van het kunstwerk wordt de deelnemer gevraagd

om dans- en toneelstukken te maken zonder decor

of

met decor

maar samengesteld uit materiaal

dat al in het bezit was van de organisatie vooraleer deze zijn medewerking aan het kunstwerk verleende

voor toneelstukken die reizen

geldt in het bijzonder dat

afgezien van het materieel

waarover het huis waarnaartoe men reist beschikt

het decor

van die omvang is dat spelers en technici in de mogelijkheid verkeren

om de stukken tijdens hun verplaatsing op een veilige en comfortabele manier met zich mee te dragen

het hiermee gewonnen overschot

op het decorbudget

dient aangewend om meer podiumkunstenaars te werk te stellen

bij de aanvang van het kunstwerk

verbindt een ieder zich ertoe

geen gebruik te maken van het vliegtuig noch gezelschappen te ontvangen

die voor hun verplaatsing hiervan

gebruik maken

op dit artikel is geen uitzondering mogelijk behalve wanneer deelnemende organisatie argumenteert

dat een dergelijke internationale tournee de enige optie is

om het financiële voortbestaan

van de organisatie te verzekeren

of

wanneer de geëngageerde in het bezit is van een ring

die hij om zijn vinger draait

waarna hij onzichtbaar

vliegt

en dit

tweemaal op een europese

en

eenmaal op een transatlantische vlucht waarna de bevoorrechtte zich ertoe verbindt

een maand lang

elke avond

tot driemaal toe

te huilen als een hond

beeldt u zich in wat er zou gebeuren mocht

de gehele podiumkunstensector nauwgezet en hardnekkig volhardend 160 dagen en een half lang meehelpen aan dit kunstwerk

wat een kathedraal aan kluwens dissonanten en dialectiek

wat een epifanie aan mogelijkheden draagvlakken spel vreugde

en symbolisch kapitaal

dit zou genereren

voor onze toekomstige kunstpraktijk cocteau indachtig

die

gevraagd

wat hij mee zou nemen mocht

zijn huis in brand staan

antwoordde

het vuur

van

  • Benjamin Verdonck

productie

  • Toneelhuis
  • Benjamin Verdonck

Alle data

Er zijn geen aankomende activiteiten voor dit event.

  1. zaterdag 1 september 2012 — 2u00 — Op locatie, Antwerpen

Meer over ‘Handvest’

Ook interessante producties

Honderd Theater 16 juni 2024 t/m 19 december 2024

Honderd

Toneelhuis / Martha!tentatief / Ruud Gielens & Bart Van Nuffelen