Benjamin Verdonck in The Ethics of Art

Benjamin Verdonck heeft een bijdrage geleverd aan het boek The Ethics of Art: Ecological Turns in the Performing Arts. Hij stelt er zijn HANDVEST VOOR EEN ACTIEVE MEDEWERKING VAN DE PODIUMKUNSTEN AAN EEN TRANSITIE NAAR RECHTVAARDIGE DUURZAAMHEID voor en brengt verslag uit van de reacties in de kunstensector op dit initiatief. Even verderop plaatsen Christel Stalpaert en Karolien Byttebier ecologie & de kunsten in een historisch perspectief en toetsen hun inzichten aan Bara/ke (2000) en Hirondelle/Dooi vogeltje/The Great Swallow (2004-2006), twee locatieprojecten van Benjamin Verdonck.

In de kunstwereld is sprake van een groeiend ethisch besef, zowel in relatie tot sociale, politieke en economische uitdagingen, als in de manier waarop er kritisch wordt nagedacht over de eigen productie- en distributiemechanismen. Dit boek doet een poging om te beschrijven hoe de artistieke verbeelding nieuwe situaties kan voortbrengen, op basis van zowel het potentieel als de beperkingen van het individuele ‘lichaam’ in zijn omgeving.
Het eerste deel, Ecosophy, gaat over de eco-kunstpraktijk en over hoe deze ethische wending binnen de kunst leidt tot een grotere ontvankelijkheid voor de omgeving waarin we leven. Het tweede deel, Caring for the Body, richt zich meer op dans en de hernieuwde belangstelling voor ‘het lichaam’, zowel op het niveau van het individu als in bredere zin op het niveau van het ‘lichaam’ van corporatie en samenwerking. 
The Ethics of Art heeft niet de bedoeling om een definitief theoretisch overzicht te geven van alle vragen en antwoorden die in het debat over ethiek en kunst spelen. Het boek geeft ruimte aan zowel de afzonderlijke stemmen van individuele kunstenaars die over hun eigen creatieve praktijk praten, als aan de meer wetenschappelijk georiënteerde bijdragen.

The Ethics of Art: Ecological Turns in the Performing Arts werd uitgegeven door Guy Cools en Pascal Gielen; het bevat bijdragen van Karolien Byttebier, Sidi Larbi Cherkaoui, Guy Cools, Arne De Boever, Pascal Gielen, Kathelin Gray, Sébastien Henrickx, Naomi M. Jackson, Navtej Johar, Denise Kenney, Mala Kline, Jeroen Peeters, Frans Poelstra, Christel Stalpaert, Robert Steijn, Lise Uyterhoeven, Benjamin Verdonck, Sara Wookey. Uitgave bij Antennae, Valiz, Amsterdam, 2014. Engelstalig.

Ook interessante producties: