Creative Europe: UNLOCK THE CITY!

Creative Europe: UNLOCK THE CITY!

Onze steden vormen de grootste uitdagingen voor onze toekomst, met vragen naar leefbaarheid en duurzaamheid, diversiteit en mobiliteit. Sinds de coronapandemie heeft dat besef zich nog verscherpt. UNLOCK THE CITY! is een Europees project dat de theaterpraktijk wil koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. Met een multidisciplinaire samenwerking wil UNLOCK THE CITY! duurzame ontwikkelingsprocessen op gang brengen in de post-pandemische stad.

Het onderzoeksproject loopt gedurende drie jaar (1 maart 2023 - 28 februari 2026) in zes verschillende landen (België, Tsjechië, Italië, Noorwegen, Roemenië en Spanje). Het omvat een samenwerking tussen vier theaters met een sterke internationale uitstraling (Piccolo Teatro in Milaan, Teatre Lliure in Barcelona, Teatrul Tineretului in Piatra Neamt en Toneelhuis in Antwerpen), twee academies voor scenografie (Høgskolen i Østfold in Fredrikstad en Akademie muzickych umeni in Praag) en een universitaire opleiding architectuur en stadsontwikkeling (Politecnico di Milano). 

In vier steden (Antwerpen, Barcelona, Milaan, Piatra Neamt) wordt onderzoek gedaan naar het concept van (economische, sociale, fysieke,... ) ‘grens’. Dat onderzoek gebeurt op drie verschillende niveaus: de stedelijke ruimte, de stedelijke gemeenschap en de relatie tussen het stedelijk gebied en het theater.  

Via een nauwe samenwerking tussen kunstenaars, theatermakers, studenten, universiteitsprofessoren en deskundigen stimuleert UNLOCK THE CITY!: 1. de creatie en productie van 12 theatervoorstellingen van 10 Europese kunstenaars; 2. gebiedsonderzoek en landschapsstudie in de post-pandemische stad; 3. workshops en practica voor universiteitsstudenten.

Doel van het project is om te werken aan een aangename, duurzame en toegankelijke openbare ruimte. Stedelijke gemeenschappen, instellingen en overheden worden actief betrokken.

Net als het stadsmodel waarnaar het streeft, is UNLOCK THE CITY! een open project een bijdrage wil leveren aan het Green Deal-beleid van de Europese Unie. Dat gebeurt met concrete actievoorstellen en methodes die ook elders toegepast kunnen worden.

In het seizoen 2023-2024 werken vanuit Toneelhuis Thomas Verstraeten (met het locatieproject Seefhoek Series) en Ruud Gielens en Bart Van Nuffelen / MartHa!tentatief (met de voorstelling Honderd) aan UNLOCK THE CITY! Auteur en cultuursocioloog Pascal Gielen is lokale expert en aanspreekpunt voor de artiesten en de academische partners binnen het project. 

UNLOCK THE CITY! is een project van Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, Teatre Lliure (Spanje), Teatrul Tineretului (Roemenië), Toneelhuis (België), Østfold University College & Norwegian Theater Academy (Noorwegen), The Academy of Performing Arts, AMU (Tsjechië) en Politecnico di Milano (Italië).

Meer info: www.unlockthecity.eu

Producties van/met ‘Creative Europe: UNLOCK THE CITY!’

Expo Seefhoek Series Tentoonstelling 23 november 2024 t/m 11 januari 2025

Expo Seefhoek Series

Toneelhuis / Thomas Verstraeten / Fred & Ferry Gallery

Honderd Theater 16 juni 2024 t/m 19 december 2024

Honderd

Toneelhuis / Martha!tentatief / Ruud Gielens & Bart Van Nuffelen

Meer over ‘Creative Europe: UNLOCK THE CITY!’