Project

Reflectie

Toneelhuis is niet alleen een plek voor creatie en presentatie, maar wil ook bijdragen tot reflectie over de ontwikkelingen van het theater in een snel veranderende samenleving.
Tijdens het seizoen 2023-2024 focussen we op actuele kwesties als repertoire, stedelijkheid, generaties, vrouwelijkheid, rouw, ... Rond die thema’s organiseren we een aantal voorstelingen, lezingen, gesprekken en discussies.

Alle Activiteiten

Meer over ‘Reflectie’