Passions Humaines

Passions Humaines

Een actueel toneelstuk over de hypocrisie in België aan het einde van de negentiende eeuw.

De negentiende-eeuwse controverse rond Les passions humaines van Jef Lambeaux, het meest besproken kunstwerk uit de Belgische geschiedenis, inspireerde Erwin Mortier tot een groots toneelstuk. Al bij de presentatie van het ontwerp in 1889 zorgde het beeldhouwwerk voor een tweestrijd tussen enthousiaste liberalen en boze katholieken die verontwaardigd zijn over het blasfemische en pornografische karakter ervan. Die controverse wordt alleen maar erger als koning Leopold II in 1890 de officiële opdracht geeft om het werk in marmer uit te voeren.

Het is Erwin Mortier toevertrouwd om de menselijke drama’s, maatschappelijke tegenstellingen en ideologische gevechten die er achter de ophef schuilgaan haarscherp en met humor en wellust om te smeden tot een denderend toneelstuk.

Passions humaines zal deze zomer veelvuldig worden opgevoerd door een tweetalige cast. De Franse vertaling van Marie Hooghe is onderdeel van deze uitgave.

Tweetalige tekst – 224 pagina’s

Ook interessante producties