nl fr en

Ontwaakt jonge vrekken, sparend verspilt gij uw kracht

Benjamin Verdonck trok naar de steenkoolmijn in Blegny en legde er een bijzonder voorwerp te ruste. Zijn project EVEN I MUST UNDERSTAND IT is alive and kicking...

Benjamin Verdonck stuurde naar twee platforms die zich sterk maken dat er genoeg redenen zijn voor ecologisch optimisme een bijzondere bijdrage van zijn hand, met name een filmpje Ontwaakt jonge vrekken, sparend verspilt gij uw kracht. 

 

Benjamin Verdonck: "Twee jaar geleden sprak ik met een vriend op een feestje op een oude stoomboot. We praatten over de reductie van koolstofuitstoot en over acties om die reductie voorstelbaar te maken. Later die nacht vonden we in de buik van het schip een blok steenkool. We besloten om het blok terug te brengen naar de plek waar het vandaan kwam. Om het daar te ruste te leggen. Om ruimte te maken voor iets nieuws...". 

En zo gebeurde.... check het filmpje hier!

 

Ontwaakt.... was te zien op 20 oktober 2016 bij de boekvoorstelling van de nieuwe Terra Reversa door Peter Tom Jones en co-auteur Vicky De Meyere. Toen hun boek in de oerversie verscheen in 2009, bejubelde vriend en vijand het als een doorbraak voor het denken over milieu- en klimaatbeleid. Het roer moest om en Peter Tom Jones en Vicky De Meyere vertelden hoe: door zaken als transitiemanagement en het 4E-model te integreren in een nieuwe visie op de omschakeling naar een sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel samenlevingsmodel. Zeven jaar later staan de analyses en alternatieven van de auteurs nog steeds als een huis. Maar met de herziene heruitgave van hun boek zorgen zij ook voor een update. Wat is er sindsdien veranderd? Is transitie mainstream geworden? En waarom zijn ze optimistisch? Met hun nieuwe inleiding '10 redenen voor (ecologisch) optimisme' brengen ze een verrassend positief geluid in het debat over de transitie naar een klimaatvriendelijke, circulaire en veerkrachtige economie.

Alle info over Terra Reversa

 

Ontwaakt...vond ook zijn weg naar de Trefdag 2016 'RE:CULTURE' in Brussel op 27 oktober 2016 in een organisatie van PULSE. Dit forum brengt professionals samen voor een trefdag rond cultuur en transitie. RE:CULTURE zoomt in op de circulaire samenleving en wil vanuit cultuur hieraan bijdragen. Een vraagstelling staat centraal: kunnen we vanuit cultuur onze maatschappij radicaal omdenken door ons bij elk handelen te baseren op het circulaire principe? Kunnen we afstappen van de samenleving van vandaag waar vernieuwing automatisch uitmondt in een wegwerpmentaliteit van eenmalig of kortstondig gebruik, naar een samenleving waar vernieuwing vertrekt van hergebruik, recyclage, herstelling en herbestemming – zoals vernieuwing in de natuur betekent dat de vergane materie van het voorgaande als grondstof gebruikt wordt voor het nieuwe?

Een circulaire samenleving toont ook de flexibiliteit en veerkracht om gedachten en ideeën te recupereren, samenlevingsmodellen te hertekenen, ondernemen te herdefiniëren, te heroriënteren, en daarbij telkens mens, dier en landschap in rekenschap te brengen. Om zo met cultuur te bouwen aan ‘het goede leven’, aan de immateriële, niet-monetaire waarde die de samenleving doet bruisen en mensen met elkaar verbindt tot een gemeenschap. RE:CULTURE biedt een palet aan inspirerende praktijken, lezingen, workshops en artistieke interventies rond circulair samenleven. Met een culturele blik onderzoekt het de circulaire stad, economie, voeding, materialen, mobiliteit en samenleven.
 

Benjamin Verdoncks Handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid diende als praktijkvoorbeeld ter inspiratie en discussieonderwerp. Staan we vandaag dichter of verder van het ondertekenen van dat handvest? Welke keuzes maken we, wanneer en hoe wijken we ervan af, wat zijn de achterliggende principes? Jeroen Peeters (essayist, dramaturg en performer), Nathalie Hunter (kunstenares), Ingrid Vranken (SPIN), Nikol Wellens (Kunstenpunt) en Eva van Velzen (Netwerk Bewust Verbruiken) gingen de discussie aan.

Er komt ongetwijfeld nog een vervolg op... Volg dit op PULSE.

Ook interessante producties: