nl fr en

Vechten voor cultuur en tegen armoede!

Ook dit jaar schaart Toneelhuis zich achter het initiatief van de ‘Internationale Dag van Verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting’ om de aandacht te vestigen op mensen die leven onder de armoedegrens. Donderdag 17 oktober 2013 stonden we samen met tientallen andere culturele en sociale organisaties op een ruim gevulde Groenplaats om op te roepen tot meer bewustzijn over deze situatie. Toneelhuis ontwikkelt samen met sociale organisaties ook op een meer structurele manier initiatieven om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan het culturele leven.

Iedereen heeft het recht op cultuur. Het probleem is echter dat niet iedereen er de kans toe krijgt. Toneelhuis zette vorig seizoen samen met APGA, Recht-Op, Samenlevingsopbouw en het OCMW van Antwerpen het project That Crazy Little Thing Called Love op. Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities kwamen in de Bourla voor rondleidingen, theaterinleidingen en actieve theaterworkshops. Allemaal gelinkt aan de voorstelling Romeo en Julia van Toneelhuismaker Mokhallad Rasem. Voor alle participanten waren het geslaagde middagen en avonden. Meer van dat dus!

We houden rekening met de grootste drempel voor cultuurparticipatie: de financiële. In samenwerking met het Fonds Vrijetijdsparticipatie kan Toneelhuis tickets aanbieden voor twee euro.

Toneelhuis, APGA, Recht-Op en het OCMW van Antwerpen zetten ook dit seizoen de samenwerking verder. We ontwikkelen nieuwe strategieën en herhalen de geslaagde ingrediënten van vorig seizoen. Op deze manier hoopt Toneelhuis bij te dragen tot het meer toegankelijk maken van cultuur voor mensen in kwetsbare maatschappelijke posities.

Ook interessante producties: