nl fr en

Toneelhuis maakt artistiek team bekend

Toneelhuis krijgt een nieuw en heel vrouwelijk artistiek team! Maud Van de Velde, Kathleen Treier en Elsemieke Scholte zullen samen met Olympique Dramatique en FC Bergman en twee nog aan te vullen gezelschappen/makers de ruggengraat vormen van de toekomstige werking van Toneelhuis. Nieuw talent krijgt daarin meer dan ooit een plek. Het artistieke team gaat nu aan de slag en presenteert nog voor de zomer van 2021 het volledige artistieke verhaal voor 2023-2027.

Met de beslissing om een algemeen directeur aan te stellen maakte de Raad van Bestuur van Toneelhuis in 2020 een eerste keuze om de structuur van Toneelhuis – sinds 15 jaar onder het beleid van Guy Cassiers en een zakelijk leider – een nieuwe vorm te geven. Met de aanstelling van Maud Van de Velde als algemeen directeur – met een achtergrond als CEO in de brede audiovisuele wereld – werd een tweede stap gezet in het aanpakken van de toekomst van Toneelhuis. Na een half jaar concludeerde Maud Van de Velde dat om Toneelhuis te verjongen, verbreden en inclusief te maken er nog een drastische keuze gemaakt moest worden, namelijk het aanstellen van een artistiek directeur die zelf geen maker is. Op basis van gesprekken met een "raad van wijzen" presenteerde ze haar ambitieuze plan aan de Voorzitter en de Raad van Bestuur, die de nieuwe insteek en piste volgden en goedkeurden. De keuze viel uiteindelijk op Kathleen Treier, sinds ruim vijf jaar directeur van Het TheaterFestival Vlaanderen.

Kathleen vervolledigde haar Master Germaanse Talen met een specialisatie in Theaterwetenschappen, bouwde ervaring op bij Vlaamse theatergezelschappen en werkte ook geruime tijd in Nederland. Dat Toneelhuis bij haar terecht komt, is niet vreemd. Kathleen heeft een breed nationaal, Nederlands maar ook internationaal netwerk, een oog voor gevestigd en nieuw talent.

Johan Swinnen, voorzitter“De zoektocht naar een opvolger voor Guy Cassiers, met zijn lange staat van dienst, was een uitdagende en boeiende oefening waar we voor en achter de schermen, in alle rust, alles hebben belicht om te komen tot een uitgebalanceerd en toekomstbestendig plan. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van Toneelhuis ben ik dan ook verheugd met de aanstelling van Kathleen Treier. Samen met de bestuurders heb ik er alle vertrouwen in dat zij een sterke visie over de toekomst van Toneelhuis zal ontwikkelen die aansluit bij de plannen van algemeen directeur Maud Van de Velde om het theater op alle mogelijke manieren te ontsluiten. We kijken uit naar een Toneelhuis met eigentijdse en innoverende podiumkunsten dat inzet op diversiteit en inclusief werken zowel op het vlak van publiek, kunstenaars als ploeg. Rekening houdend met de recente goedkeuring van het ambitieuze Masterplan voor de Bourla, zal Toneelhuis binnenkort meer dan ooit schitteren voor zijn bezoekers.” 

Naast Kathleen Treier als artistiek directeur wordt het artistieke team versterkt met Elsemieke Scholte als hoofd artistieke innovatie. Met detheatermaker heeft Elsemieke bewezen een sterke neus te hebben voor uitgesproken theatertalent, in samenwerking met grote en kleine kunstorganisaties, inspelend op de noden van elke specifieke theatermaker. Het artistieke team zal zeer binnenkort aangevuld worden met bijkomende profielen. Dit team zorgt dat Toneelhuis zich in de toekomst zal profileren als een open, dynamisch en creatief producerend huis met een evenwicht tussen vaste en flexibele makers, met openheid door samenwerking en nieuwe verbindingen, met nieuwe mensen en nieuwe verhalen. 

Toneelhuis vertrekt vanuit een brede artistieke basis met de vertrouwde gezichten van Olympique Dramatique en FC Bergman als sterkhouders, aangevuld met twee andere gezelschappen/makers die structureel worden opgenomen in de werking. Deze basis vuurt het artistieke gesprek mee aan. Daarnaast creëert Toneelhuis openheid met een vrije ruimte waarin de Antwerpse, Vlaamse en uit Nederland afkomstige makers en artiesten en vooral ook nieuw talent zich welkom voelen. 

Maud Van de Velde, Kathleen Treier, Elsemieke Scholte, Olympique Dramatique en FC Bergman, samen met twee nog aan te vullen gezelschappen/makers, vormen de ruggengraat van de toekomstige werking van Toneelhuis. Nieuw is de grote focus op de vrije ruimte. Nieuw talent krijgt meer dan ooit een plek. 
De makers die zich op vaste of projectmatige manier aan het huis verbinden onderschrijven de verantwoordelijkheid om divers talent mee te brengen naar de grote scène. Spelers, artiesten, kunstenaars, performers, … allemaal met één gemeenschappelijke visie: theater produceren voor de grote scène, in de prachtige Bourla, geworteld in Antwerpen, met een blik op de wereld en een internationaal potentieel. 

Het artistieke team gaat nu aan de slag en presenteert nog voor de zomer van 2021 het volledige artistieke verhaal. 

Foto (c) Kristof Ghyselinck