Radio Toneelhuis: ontstaansverhalen

Radio Toneelhuis: ontstaansverhalen

Hoe verhouden ze zich tot de zintuiglijke wereld om ons heen?

In het voorjaar van 2020 maken Bosse Provoost, Ezra Veldhuis en Oshin Albrecht de voorstelling SUN-SET, waarin ze trachten te achterhalen hoe een 'kosmogonisch moment' kan worden verbeeld, het fragiele moment waarop 'niets' omslaat in 'iets'. Met minieme middelen als ruis, reflectie en flarden muziek prikkelen de makers zich tot het verbeelden van zoiets kolossaal als onze ontstaansgeschiedenis. Een sensorieel parcours tussen voorstelling en installatie.

"Het briljante van de voorstelling is dat ze vertrekt van oude, bekende beeldformules waarin ‘licht’ voor een theatraal idee van ‘waarheid’ en ‘schepping’ staat om elders uit te komen. Ze laat ons zien dat we die werkelijkheid zelf produceren." Pieter T'Jonck in Pzazz, 6 februari 2020

In een serie van verschillende ‘kosmogonische momenten’ vragen Veldhuis, Provoost en Albrecht zich af: hoe kennen onze zintuigen betekenis toe aan een beeld? In SUN-SET ontstaat in het hoofd van de toeschouwer een ware Kopfkino, een soort interne filmprojectie voor én door het brein. In zijn kleur- en vormenspel heeft dat veel weg van de filmexperimenten van Stan Brakhage uit de jaren zeventig. Ook hij waagde zich aan prachtige ontstaansmythes: "The fact is: the earth is falling into a well; the Sun is the top of  the well, the blue sky the walls. The stars are reflections of the real stars behind the Sun."  

In deze aflevering van Radio Toneelhuis onderzoeken de makers wat in de verschillende kosmogonieën of ontstaansverhalen in de wereld universeel is, en wat cultuur- of plaatsgebonden. Ze vertrekken vanuit de overtuiging dat onze dagelijkse visuele en auditieve ervaring het vocabularium vormt om ons zaken voor te stellen die ver voorbij ons voorstellingsvermogen liggen. 

In hun zoektocht belanden ze bij het werk van de experimentele filmmaker Stan Brakhage en bij performance-kunstenares Laurie Anderson, bij de Inuit, bij Polynesische volkeren en in het Metropolitan Museum in New York. Een boeiende ontdekkingsreis. 

Veel luisterplezier!

Ook interessante producties: