Mag kunst nog tegendraads zijn? Artistieke autonomie komt op een hellend vlak!

Mag kunst nog tegendraads zijn? Artistieke autonomie komt op een hellend vlak!

Bij een aantal recente incidenten mengden politici zich in standpunten van de Vlaamse kunstensector. Niet alleen ervaren kunstenaars en kunstorganisaties steeds vaker ontrading, de politiek lijkt ook rechtstreeks op de werkvloer in te grijpen. 
Het Overleg Kunstenorganisaties schreef daarop een standpunt over het belang van artistieke autonomie met als titel "Mag kunst nog tegendraads zijn? Artistieke autonomie komt op een hellend vlak!". 
 

De kunstensector roept alle politici op: stop de ontrading en de inmenging en respecteer de deontologische en decretale kaders. Vertrouw op de competenties in onze kunst- en cultuurorganisaties om met meerstemmigheid om te gaan zonder te censureren. Respecteer het civiel perspectief van onze collega’s in het sociaal-cultureel werk. En bescherm de artistieke autonomie van kunstenaar én van alle kunstenorganisaties, ook van diegenen die dicht bij de overheid staan.
Lees het integrale standpunt hier.