Diversiteit is een kracht, ook wanneer die botst of wringt. 

Diversiteit is een kracht, ook wanneer die botst of wringt. 

Toneelhuis bestaat en kan enkel blijven bestaan bij de gratie van openheid, confrontatie en het recht op vrije mening. 

Diversiteit is een kracht, ook wanneer die botst of wringt. We zijn dan ook vastberaden ons te blijven inzetten voor een inclusieve en diverse culturele ruimte waar nieuwe perspectieven en visies worden omarmd. We hopen dit nog lang samen met jullie te mogen doen.  We roepen daarom kiezers en politici op om actief te kiezen voor een samenleving die open staat voor alle stemmen, hoe uitdagend die ook mogen zijn.