Reflectie

Toneelhuis is niet alleen een plek voor creatie en presentatie, maar wil ook bijdragen tot reflectie over de ontwikkelingen van het theater in een snel veranderende samenleving. Tijdens het seizoen 2023-2024 willen we ons focussen op een viertal brandende kwesties: repertoire, stedelijkheid, generaties en artistieke processen. Rond die thema’s organiseren we een aantal lezingen, gesprekken en discussies. Op onze website brengen we uitgebreid verslag van deze activiteiten. 
In september 2023 maken we de data bekend.  

Repertoire

Ooit - niet eens zo lang geleden - was het repertoire het kloppende hart van het theater. Het ensceneren van de grote klassiekers (van de Griekse tragedies en Shakespeare, over Molière en Schiller tot Ibsen en Pinter) behoorde tot zijn kerntaken. Nu is ‘repertoire’ een beladen term geworden. En dat om vele redenen. Theater vindt niet langer zijn legitimatie in de dramatische canon, maar in zijn theatraal en performatief potentieel. Theater maken is immers veel meer dan het opvoeren van een tekst. Daarnaast liggen repertoirestukken ook onder vuur als de uitdrukking van een te wit westers patriarchaal ideeëngoed. Een discussie dringt zich op. Zijn de klassiekers niet meer dan een gevaarlijke schoonheid uit het verleden? Heeft repertoirestudie nog wel zin? Waar zit het nieuwe repertoire? Of kunnen we toch niet helemaal zonder die Oude Meesters?

Stedelijkheid   

Onze steden met hun vragen naar leefbaarheid en duurzaamheid, naar diversiteit en mobiliteit vormen de grootste uitdagingen voor onze toekomst. Een belangrijk deel van de stedelijke werking van Toneelhuis de komende jaren is zijn deelname aan het Europese project UNLOCK THE CITY!, dat de theaterpraktijk wil koppelen aan wetenschappelijk onderzoek. Door multidisciplinaire samenwerking wil het project duurzame ontwikkelingsprocessen op gang brengen in de post-pandemische stad. Volgend seizoen participeert Toneelhuis met twee voorstellingen in het project. Thomas Verstraeten brengt met Seefhoek Series een liefdevolle ode aan de hyperdiverse wijk in het noorden van Antwerpen waar hij zelf ook woont. Alledaagse taferelen en gebeurtenissen - straatvoetbal, eetkraampjes, afval opruimen, een Afrikaanse prediker,... -  inspireren hem tot het maken van performances, video’s en installaties. In Honderd nodigt Bart Van Nuffelen aan het einde van het seizoen honderd bewoners van Deurne Noord op de scène van de Bourlaschouwburg uit. 

Generaties

Tijdens ons festival House of the flying generations in seizoen 2022-2023 brachten we theatermakers van verschillende generaties rond de tafel. Het werd een ongedwongen gesprek over theater maken sinds het begin van de jaren tachtig van vorige eeuw, over de betekenis van het woord ‘generatie’, over de veranderde omgang met diversiteit, etc. Binnenkort vindt u een transcriptie van het gesprek op onze website. Het komende seizoen willen we dat intergenerationele gesprek verderzetten in de context van het Love at First Sight-Festival en de Antwerpse Kleppers. Met uitgebreid verslag op onze site.

Soirées Artistiques

Hoe komt een voorstelling tot stand? Vanuit welke kiem ontspringt de creativiteit van een theatermaker? Waardoor laat een kunstenaar zich beïnvloeden? In een aantal Soirées Artistiques praten Toneelhuismakers openhartig over hun inspiratiebronnen en invloeden. Soms nodigen ze een bevriend of verwant kunstenaar uit om mee in dialoog te gaan. Aan de hand van beeld-, muziek- en tekstfragmenten geven ze een unieke inzage in hun artistieke processen.