nl fr en

Missie

Toneelhuis.
Theater van nu. Over nu. Voor (n)u.

Toneelhuis is een huis van verschil, een ontmoetingsplaats voor eigenzinnige kunstenaars, artistieke disciplines en diverse publieken. In de historische Bourlaschouwburg in het centrum van Antwerpen biedt Toneelhuis onderdak aan heel verschillende theatermakers die eigentijds en innovatief werk maken met een internationale uitstraling. Hun artistieke verscheidenheid is een afspiegeling van de veelheid aan posities die onze tijd en onze samenleving kenmerkt. De Toneelhuismakers creëren hun voorstellingen voor de Bourla, voor specifieke locaties en voor theaters in binnen- en buitenland. 


Lees hier de uitgebreide missietekst van Toneelhuis:

Toneelhuis bespeelt de historische Bourlaschouwburg in het centrum van de stad. De artistieke kracht van Toneelhuis is het rijke palet van heel verschillende en eigenzinnige theatermakers die onder hetzelfde dak hun voorstellingen maken. Die artistieke verscheidenheid wil een afspiegeling zijn van de veelzijdigheid die kenmerkend is voor onze tijd.  Het ‘model Toneelhuis’ wordt nationaal en internationaal gewaardeerd als een belangrijke bijdrage tot het debat over stadstheaters en grote theaterstructuren.  

Artistiek leider Guy Cassiers maakt sinds 2006 van het artistieke verschil het kloppende hart van Toneelhuis: Olympique Dramatique, Benjamin Verdonck, FC Bergman, Mokhallad Rasem en Guy Cassiers creëren er hun werk. Zij maken eigentijds en innovatief theater dat zowel singuliere thematieken als breed aansprekende vertellingen brengt. Repertoire en teksttheater, sterk visueel theater, intens gebruik van klank- en beeldtechnologie, artisanaal kleinschalig handwerk, beeldende interventies in de stad en regulier theaterwerk in de grote zaal staan naast elkaar.  

Sinds 2017 is dit palet nog verruimd via P.U.L.S. (Project for Upcoming artists for the Large Stage), een vierjarenplan dat getalenteerde jonge makers op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote scène: Timeau De Keyser, Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts en Bosse Provoost.

De voorbije jaren is ook de aandacht gegroeid voor de veranderende demografie van de stad. Nieuwe diverse makers met hun eigen verhalen en hun eigen publieken dienen zich aan en eisen terecht hun plek op. In deze context ondersteunt Toneelhuis, samen met andere Antwerpse partners, ook het initiatief De Nieuwe Spelers, een theatertraject voor jongeren van 16 tot 25 jaar om hen voor te bereiden op de toelatingsproeven van de theateropleidingen.

Tenslotte nodigt Toneelhuis ieder seizoen een brede waaier van Antwerpse, nationale en internationale collega’s uit om hun voorstellingen in de Bourlaschouwburg te presenteren. Op die manier wil Toneelhuis een ontmoetingsplaats zijn tussen kunstenaars, tussen artistieke disciplines en tussen voorstellingen en publiek.


Een huis van makers

Sinds 2006 is de artistieke leiding van Toneelhuis in handen van theatermaker Guy Cassiers. Guy Cassiers was van 1999 tot 2006 artistiek leider van het ro theater in Rotterdam.

Bij zijn aanstelling in Antwerpen besloot hij het klassieke model van het stadstheater – een vast ensemble van acteurs rond één of meer vaste regisseurs – te vervangen door een nieuw model waarbij verschillende theatermakers onder het dak van Toneelhuis hun voorstellingen maken.

Op dit moment maken vijf theatermakers deel uit van deze ploeg:

Samen vormen zij het veelzijdige artistieke profiel van Toneelhuis. Als stadstheater propageert Toneelhuis niet één bepaalde vorm van theater die het enige juiste antwoord zou zijn op de complexe werkelijkheid van vandaag. Het definieert zich artistiek door het naast elkaar plaatsen van een veelheid van antwoorden. Die artistieke veelheid en de onderlinge artistieke verschillen tussen de makers staan centraal in de werking van Toneelhuis. Met projecten en acties van FC Bergman, Benjamin Verdonck en Mokhallad Rasem op locaties en op onverwachte plekken gaat Toneelhuis daarnaast een andersoortige dialoog aan met de stad en haar inwoners.

Het gaat Toneelhuis essentieel om het creëren van artistieke ‘interesse’ of ‘inter-esse’ (letterlijk: ‘tussen zijn’). Het is de dialoog tussen de verschillende artistieke expressies die de rijkdom en de uniciteit van Toneelhuis uitmaakt. Geïnteresseerdheid ontstaat in de dynamiek tussen voorstelling en publiek, tussen artistieke autonomie en maatschappelijke betrokkenheid, tussen de kracht van het woord en de kracht van het beeld, tussen originaliteit en ervaring, tussen durf en vakmanschap, tussen traditie en experiment, tussen het hic et nunc en de lange termijn, tussen het lokale en het globale, tussen de verschillende artistieke disciplines, tussen de verschillende makers.

Het werk van de Toneelhuismakers wordt in binnen- en buitenland intens gevolgd. Ook ‘het model Toneelhuis’ is inmiddels een (inter)nationaal ijkpunt geworden in het denken over stadstheaters en theaters in grotere structuren: de generositeit van dit model waardoor de verschillende makers hun werk over een langere periode kunnen ontwikkelen, gecombineerd met een gezonde in- en uitstroom, werkt inspirerend.

 

P.U.L.S.

P.U.L.S. is een nieuw Toneelhuisinitiatief en staat voor Project for Upcoming Artists for the Large Stage. P.U.L.S. richt zich expliciet tot een jonge generatie van theatermakers. De bedoeling van het project is om vier getalenteerde jonge theatermakers (Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts, Timeau De Keyser en Bosse Provoost) over een periode van vier jaar op eigen tempo te laten doorgroeien naar de grote scène. Internationaal gerenommeerde theatermakers kijken als gesprekspartners mee: Jan Lauwers, Alain Platel, Ivo van Hove en initiatiefnemer Guy Cassiers.


STEDELIJK!

De demografie van Antwerpen verandert razendsnel. De stad is inmiddels superdivers. Nieuwe diverse makers met hun eigen verhalen en hun eigen publieken dienen zich aan en eisen terecht hun plek op. In deze context ondersteunt Toneelhuis, samen met andere Antwerpse partners, het initiatief De Nieuwe Spelers, een theatertraject voor jongeren van 16 tot 25 jaar om hen voor te bereiden op de toelatingsproeven van de theateropleidingen.