nl fr en

Onvoltooid verleden

Olympique Dramatique

In 2007 maakte Olympique Dramatique samen met Guy Cassiers een theaterbewerking van De geruchten, de succesroman van Hugo Claus uit 1996. In 1998 kwam Claus met het vervolg Onvoltooid verleden, dat op zijn beurt in 2012 door Olympique Dramatique onder handen genomen wordt.
We zijn een paar decennia verder, ver weg van het dorp Alegem en in de grootstad. Draaide in De geruchten alles nog rond René Catrijsse, dan staat nu zijn broer Noël centraal. Noël Catrijsse, die na een val tijdens zijn jeugd nooit meer de oude geworden is, wordt op eigen verzoek ondervraagd door ex-commissaris Blaute. Wat volgt, is het rauwe relaas van een gehavende en vermaledijde ziel.
Jan Decleir en Tom Dewispelaere spelen.

captatie i.s.m. Beeldstorm

Ontdek alles i.v.m. Onvoltooid verleden