De hemel van de verbeelding

De hemel van de verbeelding

Zestig brieven over kunst

Aan een brede groep mensen – kunstenaars, zakenlui, politici, journalisten, wetenschappers – werd gevraagd een brief te schrijven naar een geliefd iemand en hem/haar te vertellen over het belang van kunst in hun leven. Nuchtere brieven naast heel emotionele, brieven vol argumenten naast zeer persoonlijke brieven, politiek geïnspireerde brieven naast anekdotische, brieven naar kinderen en kleinkinderen naast brieven aan dode bewonderde kunstenaars.