De drumleraar

De drumleraar

“Alles heeft een ritme en een maat” zegt Paola GVanneste en reduceert haar hele leven daarmee tot slagwerk. Niet alleen de herinnering aan het schoppen van haar baby, het trommelen op haar buik, het stappen van haar zoon Niek als kleuter heeft daarmee te maken. De drumlessen van de opgroeiende Niek roepen een turbulent verleden op, waarin haar jeugdliefde, de drummer Serge, een centrale rol speelt.

Arne Sierens, schrijver van o.a. Mouchette, De soldaat-facteur en Boste, schreef voor Blauwe Maandag Compagnie twee nieuwe stukken: De drumleraar en Juffrouw Tania.