Wat drijft een FC Bergmanvrijwilliger?

In haast alle voorstellingen van FC Bergman spelen vrijwilligers een grote rol. Een groep individuen die soms als groep, als beeld, als massa opduiken, en dan weer als eenlingen over de vlakte struinen. Het enthousiasme  van elk van deze mensen is opvallend.

Does FC Bergman have a secret formula for attracting so much goodwill? Find out all about it in a film especially devoted to this subject: The Extras…

Also interesting productions: