Benjamin Verdonck in CROXHAPOX

EVEN I MUST UNDERSTAND IT

Benjamin Verdonck neemt deel aan een groepstentoonstelling van CROXHAPOX, het Gentse experimenteel centrum voor actuele kunst. De opening van Elf na twaalf vindt plaats op zaterdag 12 maart om 18 uur. Verdonck zet er de installatie “lesmateriaal voor het werk dat ik samen met een lagere school uit Antwerpen aan het maken ben” neer, onderdeel van Terug naar huis, een project dat op zijn beurt deel uitmaakt van het grotere EVEN I MUST UNDERSTAND IT.

Since January 2016, Benjamin Verdonck has been working with pupils in ’t Speelscholeke in Deurne on a plan: to deconstruct the pencil used by American economist Milton Friedman to illustrate the benefits of the free market during a television broadcast and trace all of its parts (the wood, the lead, the paint, the eraser…) back to their source. As a way of putting something to rest but just as well to pave the way for something new.

Also interesting productions: