Verslag verkiezingsdebat

Verslag verkiezingsdebat

Wat moet Cultuur in Vlaanderen?

Met de Vlaamse verkiezingen op 9 juni 2024 in het vooruitzicht, organiseerden Toneelhuis en ARIA (Antwerp Institute for the Arts) een politiek debat in de Bourla.

Tom Dewispelaere heette in zijn rol van mede-artistiek directeur van Toneelhuis het publiek welkom. Auteur en cultuursocioloog Pascal Gielen leidde de avond in met een tekst die een aanzet gaf tot de discussie over de rol van cultuur. 
Lees hier de integrale tekst.

Vervolgens gingen politici van alle politieke partijen met elkaar in debat over wat cultuur volgens hen moet doen in en voor een samenleving.
Meyrem Almaci (Groen), Joachim Pohlmann (N-VA), Tatjana Scheck (Vooruit), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Jos D'Haese (PVDA), Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Annelies Thoelen (CD&V) tekenden present. Het gesprek werd gemodereerd door politicoloog Dave Sinardet.

Herbekijk hier het integrale debat 'Wat moet cultuur in Vlaanderen?'.

Lees hier het verslag van Erwin Jans

Moet de cultuursector nog het ‘volk opvoeden’, of heeft hij vandaag andere taken? Of, moeten kunstenaars en creatieven bijdragen aan de economie of een democratisch klimaat? Hoe moeten ze dat doen, en wie moet zich daar in de eerste plaats over ontfermen? Heeft cultureel Vlaanderen een opdracht, misschien wel een (morele) plicht en hoe moet het die dan volgens deze politici vervullen? Waar liggen voor de verschillende politieke partijen de prioriteiten en wat moet anders in een toekomstig cultuurbeleid? 

Het werd een ganimeerd gesprek, strak geleid door Sinardet. Na afloop was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen.

VRT NWS deed verslag van de avond.
Politicoloog en moderator Dave Sinardet zag interessante verschillen tussen de verschillende partijen: "Van de cohesie in de Vlaamse regering blijft niet veel meer over. Tussen N-VA aan de ene kant en tussen CD&V en vooral Open VLD aan de andere kant gaapt een redelijk brede kloof over de toekomst van het cultuurbeleid."
"De linkse partijen, maar ook CD&V en de liberalen, benadrukken heel erg de autonomie van het kunstenveld. N-VA en Vlaams Belang - met belangrijke onderlinge verschillen - willen cultuur sterker inschakelen in gemeenschapsvorming en andere maatschappelijke functies. Dat ligt ook in het verlengde van hun partijprogramma."
"Meerstemmigheid kan alleen maar bestaan, als er geen keurslijf bestaat. Je ziet dat de aanval is ingezet", stelde de voorzitter van de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement, Meyrem Almaci (Groen). Ook Jos D'Haese van PVDA merkt naar eigen zeggen dat politici zich inhoudelijk beginnen te mengen en noemt dat zorgwekkend: "Men heeft daar een deur opengezet en men weet niet tot wat dat allemaal kan leiden. Dat is een negatieve evolutie die onder deze regering is ingezet."
Als voorbeeld haalden verschillende partijen de foto's aan die de Antwerpse schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) vorig jaar liet verplaatsen in de Antwerpse Arenberg. Onder andere Tatjana Scheck, schepen voor Vooruit in Antwerpen, maar ook bestuurslid bij Arenberg, reageerde hier fel op. 

Lees het integrale artikel hier.

Op 10 september organiseren Toneelhuis en ARIA een tweede debat: Antwerpen: een vrijplaats voor cultuur?
Boek nu je gratis tickets!

Lees hier het artikel op Rekto:Verso

Ook interessante producties: