Ethel en Julius Rosenberg

Ethel en Julius Rosenberg

In dit nieuwsfragment uit 1951 horen we dat Ethel en Julius Rosenberg ter dood veroordeeld werden.

Het Amerikaanse koppel werd er tijdens de McCarthy-processen van beschuldigd geheime gegevens over kernwapens aan de Sovjet-Unie te hebben doorgespeeld. Beiden werden geëxecuteerd door middel van de elektrische stoel. De jurist Roy Cohn, handlanger van Senator McCarthy, speelde een belangrijke rol in deze veroordeling. 

In het stuk Angels in America verschijnt het personage van (de dode) Ethel Rosenberg aan het sterfbed van het personage van Roy Cohn.

Ook interessante producties: