nl fr en

Ondertussen in Kapellen

In september 2019 bracht Benjamin Verdonck de kunstenaarseditie Kapellen uit: “In de zomer van 2016 verhuisden wij met vier gezinnen van Antwerpen naar het landelijke Kapellen. Die verhuis bracht met zich mee dat ik niet meer elke dag geprikkeld werd door wat ik aantrof in de straten van de stad. Onze woonkamer is nu mijn atelier. Deze reeks toont de poging om mijn focus te verleggen van de straat naar wat er rond mijn werktafel gebeurt."

Nu Benjamin Verdonck omwille van COVID-19 met zijn familie in quarantaine is in Kapellen, werkt hij verder aan de reeks met wat hij aantreft in zijn huis.

Volg zijn nieuw werk via instagram: @verdonck_benjamin.