nl fr en

Testvoorstelling: April

(Laatst bijgewerkt op 1 mei 2021)

Toneelhuis wil met deze testreeks bijkomend onderzoek verrichten in volledige transparantie en samenwerking met overheid, virologen en verschillende professionele partners. Elke voorstelling zal onder strikte maatregelen plaatsvinden en alle protocollen respecteren om de veiligheid van het publiek te garanderen. Zo wil Toneelhuis de maatschappelijke nood aan veilige, georganiseerde events helpen inlossen.

Met de steun van Stad Antwerpen en in samenwerking met onze professionele partners organiseren we op 1, 3 en 5 mei testvoorstellingen. U zal kunnen genieten van de première van April, de nieuwe creatie van Guy Cassiers, in een gecontroleerde omgeving, met door Toneelhuis voorziene sneltesten en chirurgische mondmaskers.

 

Algemene maatregelen

Voor uw veiligheid nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen tijdens en rondom uw bezoek. Het is uiteraard van groot belang deze goed op te volgen.

Luchtkwaliteit & ventilatie
De Bourla maakt gebruik van natuurlijke ventilatie. Door een natuurlijk schouweffect is er een heel hoge instroom van verse lucht doorheen de zaal (vanuit de Foyer en inkomhal) tot in de historische kroonluchter. Van september tot oktober 2020 werd tijdens de voorstellingen in de zaal reeds een permanente realtime monitoring door TESTO gedaan, waarbij er met een publiek van 200 toeschouwers nooit over de grenswaarden is gegaan. Nu testen we het CO2-gehalte van telkens een grotere publiekscapaciteit. De natuurlijke ventilatie wordt tijdens het testevent van 5 mei aangevuld met een mechanisch ventilatiesysteem dat op 100% buitenlucht draait en dat via het algemeen gebouwbeheersysteem van de Bourlaschouwburg aangestuurd kan worden. Daarnaast werken we  met een blowerdoor-systeem, dat extra slechte lucht uit de zaal kan wegnemen onder de scène. De metingen zullen gebeuren door TESTO en de professionele toestellen van Bureau Bouwtechniek, onze partner die al tien jaar alle technieken en klimaatmetingen van de Bourlaschouwburg opvolgt. Zij zullen ook instaan voor de interpretatie van de metingen en evaluatie.  


Oplopende publiekscapaciteit

Indien uit de monitoring van de luchtkwaliteit zou aangetoond worden dat het risico  op verspreiding van infecties via de lucht onaanvaardbaar hoog dreigt te worden, wordt het publieksaantal niet verder opgeschaald. Deze beslissing wordt genomen om 11u ’s ochtends, telkens daags na de testing. 


Iedereen wordt getest, ook u
Voor aanvang van de voorstelling én zeven dagen nadien zal u getest worden. Voor de voorstelling neemt een opgeleide persoon een sneltest bij u af. Het is een antigeentest waarbij een staaltje in de neus wordt genomen. De resultaten krijgt u binnen het kwartier. Enkel wie negatief test, zal toegelaten worden tot de voorstelling. Test u positief? Dan zal u gevraagd worden om naar huis te gaan. U verwittigt dan zo snel mogelijk uw huisarts om een PCR test te ondergaan. In dat geval wordt uiteraard uw ticket terugbetaald.

Indien u negatief test, kan u de voorstelling bijwonen. Zeven dagen na de voorstelling zal u gevraagd worden een PCR test af te leggen in een testcentrum. Hiervoor krijgt u na uw voorstellingsbezoek alle nodige info. 

Niet-gevaccineerde risico-patiënten raden we af om deel te nemen aan dit testevent. Indien u in de afgelopen dagen symptomen vertoonde of ziek was, vragen we u thuis te blijven.

 

Circulatie
Het aanwezige zaalpersoneel zal u en de andere aanwezigen begeleiden. Volg de aangegeven routes en hou daarbij steeds 1,5 meter afstand.


Mondmaskers & ontsmettende handgel
In het theater is een mondmasker verplicht. Na een negatieve test krijgt u van ons een chirurgisch mondmasker. Overal in het gebouw voorzien wij ontsmettende handgel.


Persoonsgegevens
Deelnemers vullen hun persoonsgegevens inclusief hun rijksregisternummer in op het formulier dat ze ontvangen bij de sneltest. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van contact tracing in geval van een hoog risicocontact. Ze worden door Toneelhuis niet voor andere doeleinden gebruikt en 30 dagen na de voorstellingsdatum vernietigd.


Corona-app
Alle deelnemers van het testevent worden gevraagd de corona-app te installeren en te activeren voor aanvang van de testvoorstelling. Dit om het opvolgen van de testresultaten te vereenvoudigen.

 

Hoe zal deze theateravond verlopen? 


Bij aankomst
U meldt zich aan bij de tent op de Komedieplaats voor de sneltest. Zorg ervoor dat u stipt op het aangegeven uur aankomt. Na het afnemen van de test blijft u vijf minuten in de tent wachten op uw resultaat. Is uw resultaat negatief? Dan krijgt u een testbewijs dat u samen met uw ticket toont bij de toegangscontrole aan de zaal.


Tijdens de voorstelling
Vanaf 19u openen we de deuren van de Bourla. De stoelen zijn opgesteld in bubbels van twee, op anderhalve meter afstand van elkaar. Alle plaatsen zijn ongenummerd. Het aanwezige zaalpersoneel zal u per bubbel naar uw plaatsen begeleiden.


Na de voorstelling
Op aangeven van de suppoosten verlaat u de zaal. Onze foyer blijft zowel voor als na de voorstelling gesloten.

 

U helpt de hele cultuursector

Tot slot: het is niet de bedoeling dat al onze collega’s – die wij danken voor alle steun – hetzelfde werk nog eens moeten overdoen. We willen immers als sector al onze middelen en tijd in cultuur investeren, zo gauw dat weer kan. Door deel te nemen aan dit testevenement helpt u ons en de volledige cultuursector om snel en op een veilige manier  de deuren opnieuw wagenwijd open te zetten voor publiek.

NOG VRAGEN?
Hebt u nog vragen of twijfels? Wij staan voor u klaar! U kan ons bereiken via info@toneelhuis.be en op de dag van de testvoorstellingen voorzien wij ook telefonische permanentie vanaf 16u via 03/224 88 44.