nl fr en

Vacature Algemeen Directeur Toneelhuis

Toneelhuis. Theater van nu. Over nu. Voor (n)u.

De Raad van Bestuur van Toneelhuis wenst volgende vacature openbaar te maken. Bekijk hier de uitgebreide functiebeschrijving.

 

Toneelhuis, het grootste stadstheater van Vlaanderen, is een huis van verschil, een ontmoetingsplaats voor eigenzinnige kunstenaars, artistieke disciplines en diverse publieken. 

Het is fundamenteel drager van een traditie die de grootsheid, de intellectuele rijkdom en cultuur van Antwerpen en haar bewoners weerspiegelt. Deze traditie vrijwaren en uitbouwen, ten behoeve van het publiek, jong en oud, van eender welke kleur of gezindheid en voor de generaties die komen, is de morele plicht van Toneelhuis.

In de historische Bourlaschouwburg in het centrum van Antwerpen biedt Toneelhuis vandaag onderdak aan heel verschillende theatermakers die eigentijds en innovatief werk maken met een internationale uitstraling. Hun artistieke verscheidenheid is een afspiegeling van de veelheid aan posities die onze tijd en onze samenleving kenmerkt.

Toneelhuis wil blijven inzetten op toonaangevende producties met een internationale uitstraling. Tegelijk wil Toneelhuis als stadstheater de stad ook meer dan ooit verbinden bij zijn werking: inzetten op stedelijkheid en diversiteit in al haar aspecten; via projecten, in de samenwerking met verschillende stedelijke partners en in dialoog met een breed en divers publiek.

 

Toneelhuis is op zoek naar een Algemeen Directeur

Om de missie en de ambitie van Toneelhuis waar te maken zijn we op zoek naar een Algemeen Directeur. Een intelligente leidersfiguur die de artistieke talenten opzoekt, verzamelt en de Bourla doet barsten van activiteit. Een koppelaar, een verbinder, een energieke magicien die van theater houdt, maar die zelf geen maker is. Iemand die de beste regisseurs, de beste makers, de beste spelers en schrijvers rond zich verzamelt en zo in staat is een zeer verscheiden en toch samenhangend repertoire te presenteren, gebaseerd op hetgeen leeft en sterft in hun harten, gebaseerd op hun liefdes, angsten, en dromen.

Iemand die met kennis van zaken en met open vizier de dialoog aangaat met alle medewerkers en staf om een beleid uit te zetten dat Toneelhuis vleugels geeft in deze uitdagende tijden. Een Algemeen Directeur die op verschillende vlakken een kader creëert waarbinnen Toneelhuis kan floreren.
 

Profiel

 • U hebt ervaring inzake inspirerend, delegerend en coachend leiderschap
 • U hebt een relevante leidinggevende en managementervaring 
 • U beschikt over een uitgebreide ervaring in een artistieke, theater en/of museale context (erfgoed/kunsten/andere), en hebt voeling met het werkveld en actoren van Toneelhuis 
 • U bent een netwerker en bruggenbouwer 
 • U bent een sterke communicator met uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels, in staat om een krachtig en verbindend narratief te ontwikkelen en uit te dragen
   

Aanbod

 • U neemt de leiding van een gerenommeerd theaterhuis met thuisbasis in Antwerpen en met een belangrijke internationale uitstraling.
 • U kan invulling geven aan een veelzijdige en afwisselende functie, waarmee u de missie en ambitie van Toneelhuis helpt realiseren
 • De nieuwe algemeen directeur wordt een voltijds mandaatcontract aangeboden met een termijn van 5 jaar, dat eenmaal verlengbaar is.

 

Procedure

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 • Eliminerende selectie op basis van motivatiebrief en curriculum vitae 
 • Geselecteerden worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek (eliminerend)
 • Een jurygesprek, inclusief voorbereiding van een management case waarin gepeild wordt naar de inhoudelijke en artistieke visie (eliminerend)
 • Maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment 
 • De selectiecommissie legt een voorstel van beslissing voor aan de Raad van Bestuur

 

Stel je kandidaat:

Kandidaten sturen hun CV en motivatiebrief ten laatste op 6 maart 2020 per e-mail naar: admin@fenixconsulting.be, ter attentie van Jo De Bruyne.

Bijkomende informatie over de functie kan verkregen worden bij de Voorzitter van Toneelhuis, Prof. Johan Swinnen (jimmswinnen@gmail.com).

De ingezonden sollicitaties worden discreet behandeld.

Toneelhuis draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.