nl fr en

Over de toekomst van Toneelhuis: Guy Cassiers vat zijn drie laatste Toneelhuis-jaren aan

Guy Cassiers heeft beslist om zijn artistiek verhaal in Toneelhuis in december 2021 af te ronden. Hij zal dan vijftien jaar aan het hoofd hebben gestaan van het Antwerpse stadstheater.

Guy Cassiers: “Tot eind 2021 zal ik, samen met Toneelhuismakers FC Bergman, Olympique Dramatique, Mokhallad Rasem en Benjamin Verdonck met veel plezier en enthousiasme ons geplande artistieke programma blijven realiseren”.

Toen Guy Cassiers in 2006 artistiek directeur van Toneelhuis werd, besloot hij het klassieke model van het stadstheater – een vast ensemble van acteurs rond één of meer vaste regisseurs – grondig te herdenken. Hij introduceerde een nieuw ‘model Toneelhuis’ - een huis van makers - dat nationaal en internationaal een ijkpunt werd. Hij behoort intussen tot de top van de Europese theatermakers. In 2017 lanceerde hij P.U.L.S., een project dat jonge makers op eigen tempo laat doorgroeien naar de grote scène: Timeau De Keyser, Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts en Bosse Provoost.

Van de Bourlaschouwburg in het centrum van Antwerpen maakte Guy Cassiers het kloppende hart van Toneelhuis. Telkens met een grote openheid voor de Antwerpse collega’s, voor de stadstheaters uit Brussel en Gent, voor de nieuwe garde. Genereuze en duurzame samenwerkingen staan daarbij centraal.

In zijn werk ontwikkelde Cassiers een steeds grotere aandacht voor politieke thema’s, macht en de Europese geschiedenis. Naast het beeld, met behulp van visuele technologie, is ook de muziek een belangrijkere rol gaan spelen in zijn voorstellingen. Van nu tot eind 2021 creëert  hij in Toneelhuis voorstellingen in samenwerking met onder meer Arsenaal/Lazarus, het Antwerp Symphony Orchestra en het Antwerpse gezelschap De Koe. Daarnaast regisseert hij internationale producties in het stadstheater van Luxemburg, het festival van Madrid, de Opéra de Lille en de Parijse Comédie française.

Voorzitter Johan Swinnen: “De raad van bestuur is uitermate trots op wat Guy Cassiers sinds 2006 verwezenlijkte. We zijn blij dat Guy ons tijdig op de hoogte stelt van zijn beslissing en dat hij zich nog met hart en ziel zal inzetten om zijn fantastische artistieke verhaal in Antwerpen, nationaal en internationaal, de komende jaren verder te zetten. De bestuurders hebben unaniem het volste vertrouwen in een goed verloop van de opvolgingsprocedure”.

De raad van bestuur heeft nu ruim de tijd om een procedure op te starten om in de loop van 2019 een nieuwe artistieke directie aan te duiden, die de artistieke lijnen voor de beleidsperiode 2022-2026 zal uitzetten. De procedure voor de aanstelling wordt de komende maanden uitgewerkt en bekend gemaakt.