nl fr en

Masterplan Bourlaschouwburg

infomoment voor de buren

De Bourlaschouwburg voldoet niet meer aan de noden van een hedendaags theater. Meerdere ingrepen en een volledige restauratie zijn nodig om er een opnieuw een open en toegankelijk theater van te maken. Om dit te realiseren, hebben we een globale visie, een masterplan, opgesteld met respect voor het historisch erfgoed.

Toneelhuis en Stad Antwerpen organiseren op 7 september 2021 om 19u30 in de foyer van de Bourla een infomoment waar de buren van de schouwburg in preview een toelichting krijgen bij het masterplan.
Details over de toekomstige werfactiviteiten zijn nog niet beschikbaar. Vragen hierover kunnen we tijdens deze infosessie niet beantwoorden. 

Op 3 oktober 2021 om 15u wordt deze toelichting opnieuw georganiseerd in de zaal van de Bourla voor het grote publiek.

Het masterplan bestaat uit vier delen:

  • We passen de historische zaal aan zodat de functionaliteit en het publiekscomfort verbeteren.
  • Nieuwe en oude theatertechnieken worden met elkaar verweven. Het waardevolle historische houten mechanisme blijft behouden. 
  • We zorgen ervoor dat het gebouw opnieuw een open en toegankelijk karakter krijgt met nieuwe publieke ruimtes.
  • De logistieke voorzieningen en technische ruimtes breiden uit zonder een visuele impact te hebben aan de buitenzijde.

Hoe ziet de voorlopige planning eruit?

De komende maanden werkt het ontwerpteam het masterplan verder in detail uit. De uitvoering van de werken is ten vroegste gepland vanaf 2024-2025.

Meer over het masterplan