nl fr en

Laat uw cultuurhart spreken: teken de petitie!

De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze wil inzetten op cultuur, excellentie en internationale uitstraling. Tegelijk moet de hele kunstensector fors besparen. Een regering die op deze wijze bespaart, grijpt in op de excellentie van onze kunsten en de toekomst van de sector.

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid in 2020 moeten 6% besparen op hun subsidie. Dat geldt ook voor Toneelhuis en alle artiesten die het hart van Toneelhuis uitmaken. Kunstinstellingen moeten 3% besparen op hun Vlaamse subsidie. 

Het zwaarst getroffen is de projectenpot, daarop wordt 60% bespaard. De regering stelt voor om op projectsubsidies een veel grotere besparing door te voeren. Projectsubsidies geven kunstenaars de kans om in te stromen en te innoveren. Dat besluit vindt Toneelhuis samen met het hele veld bijzonder betreurenswaardig. Een dermate grote besparing blokkeert de toekomst van de kunsten. Dat willen we ten allen tijde vermijden. Dat wil u - ons geacht publiek - hopelijk ook.

Laat daarom uw cultuurhart spreken en uw stem horen: teken mee de petitie.
Investeer meer in kunst en cultuur, niet minder!

Een welgemeend dankuwel,
namens Toneelhuis en de hele kunstensector

Lees meer: Ook Toneelhuis bezorgd om drastische besparingen Cultuursubsidies.