nl fr en

Fair practice, ecologie & duurzaamheid

Fair practice

Toneelhuis past de principes van goed bestuur, fair practices en integriteit inzake psychosociaal welzijn toe in het geheel van zijn werking.

Ecologie

Toneelhuis engageert zich voor het klimaat en tracht zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Zo ondertekenden we in 2015 de open klimaatbrief van de cultuursector aan de regering en blijven we ons in het nieuwe seizoen engageren om onze organisatie zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken en eco-efficiënter te werken. Toneelhuis maakt deel uit van Green Track Antwerpen en sluit aan bij de klimaatambities van provincie en stad Antwerpen. Ook in het nieuwe seizoen streeft Toneelhuis naar een duurzame kunstpraktijk.

Duurzaamheid

Naast inspanningen om de impact op het milieu te verkleinen engageert Toneelhuis zich ook voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Toneelhuis

Toneelhuis werkt samen met deze partners en onderschrijft hun initiatieven: