KALENDER | ZWART

Op 2 januari 2010 legde Benjamin Verdonck de laatste hand aan zijn werk KALENDER. In de loop van 365 dagen vonden meer dan honderdvijftig acties plaats in de stad Antwerpen. Ze verhielden zich tot traditionele feestdagen, de voortgang der seizoenen, geopolitieke verschuivingen en het leven zoals het is. Geen van de acties was een mislukking. Geen ervan was een succes.


KALENDER | ZWART

Na een jaar in de openbare ruimte keerde Benjamin Verdonck in 2010 terug naar de theaterzaal. De voorstelling KALENDER / 365 DAGEN ACTIE IN ANTWERPEN vertelt u over drie koningen, anonieme brieven, witte billboards, allerzieligen, alternatieve tracés en een dode mus. Dit keer komt u Benjamin Verdonck niet meer toevallig tegen. U koopt een kaartje, gaat de schouwburg binnen, neemt plaats en wacht tot het licht dooft. Iedereen welkom.